Hukuki Konularda Yapılan Çalışmalar

      "...Görevimizi yaparken kimseye; ne müvekkile, ne hakime, hele ne de iktidara tabiyiz. Bizim aşağımızda kişilerin varlığı iddiasında değiliz. Fakat hiçbir hiyerarşik üst de tanımıyoruz. En kıdemsizin, en kıdemliden veya isim yapmış olandan farkı yoktur. Avukatlar esir kullanmadılar, fakat efendileri de olmadı...!" Molierac

Devamını Oku »

Tasarrufun İptali Davası Özellikleri

TASARRUFUN İPTALİ DAVASI VE ÖZELLİKLERİ 1.      Tasarrufun iptali davası nedir? Tasarrufun iptali davası; İcra ve İflas Kanunu madde 277 ve devamında düzenlenmiştir. Alacaklıdan mal kaçıran borçlunun yaptığı tasarrufları iptal etmek ve alacaklısına zarar verme kastıyla tasarrufta bulunan borçlunun tasarruflarının iptalini sağlayabilmek amacıyla açılan davadır. 2.      ...

Devamını Oku »

Çek Kanununda Yapılan Değişiklik

6728 SAYILI YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA                                   BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN ...

Devamını Oku »

Marka Hakkı Haczi

MARKA HAKKI HACZİ       Genel Olarak Marka, “bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan her türlü işaret” olarak tanımlanmaktadır. Marka hakkı sınaî haklar grubuna girmektedir. Sınaî haklar, marka, işletme adı, ticaret unvanı gibi bir ürünü, işletmeyi veya taciri diğerinden ayırt edici işaretler ya da adlar ...

Devamını Oku »

Şirketlerde Hisse Haczi

ŞİRKETLERDE HİSSE HACZİ VE UYGULAMASI   A)    ANONİM ŞİRKETLERDE HİSSE HACZİ   1)    ÇIPLAK PAYIN HACZİ: Anonim şirketlerde hisse senedi çıkarılma zorunluluğu yoktur. Eğer pay hisse senedine veya ilmühabere bağlanmazsa çıplak pay olarak kalır. Hisse senedine veya ilmühabere bağlanmamış çıplak pay da hisse senedi gibi her çeşit işlemin konusu yapılabilir; devredilebilir, ...

Devamını Oku »