Çek Hakkında Ödeme Yasağı - Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu ile Takip

              T.C. YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ E. 2012/24600 K. 2013/312 T. 15.1.2013 • TAKİBİN İPTALİ ( Her Ne Kadar Ticaret Mahkemesince Çek Hakkında Ödeme Yasağı Konulmuşsa da Çek Karşılığını Alamayan Alacaklı Hamilin Kambiyo Senetlerine Mahsus Yol İle Takip Yapmaya Hakkı Olduğu - Çekin Arkasında Karşılıksız Şerhinin Bulunmasına da Gerek Bulunmadığı/Şikayetin Reddi ...

Devamını Oku »

Şirket Hisselerinin Devri veya Şirketlerin Birleşmeleri

T.C.YARGITAY13. Hukuk DairesiEsas: 2008/56Karar: 2008/6260Tarih: 07.05.2008ÖZET: Şirket hisselerinin devri veya şirketlerin birleşmesi halinde, önceki şirketin aktif ve pasifleri tümü ile yeni şirkete geçer. Kayden iki ayrı tüzel kişiliğin olması fiili birleşme karşısında bir şey ifade etmez. Ticari işletmelerde devamlılık esas olduğundan, sonraki öncekinin devamı niteliğindedir. Külli halefiyet gereği sonradan ticari işletmeyi ...

Devamını Oku »

İl ve ilçe Tüketici Hakem Heyetleri nezdinde sunulacak hizmetlerde Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi

T.C. D A N I Ş T A Y SEKİZİNCİ DAİRE Esas No :2014/1419 Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen : x Vekilleri: x Davalı lar : x Vekil i : x İsteminÖzeti:Davacı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından, 28/12/2013 tarih ve 28865 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin Birinci Kısım İkinci Bölüm 6. maddesinin sonunda yer alan "...avukatlık ücretine ...

Devamını Oku »

Süresi Biten Sigorta Nedeniyle Sorumluluk

            T.C.     YARGITAY 13. Hukuk Dairesi ESAS             : 2013/26712 KARAR         : 2014/2246 Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca ...

Devamını Oku »

Ticaret Sicildeki Adrese Tebligat Çıkartılması

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ Esas No   :   2014/9336Karar No   :   2014/11727ŞİKAYETTÜZEL KİŞİ MUHATABIN BİLİNEN ADRESİNE ÇIKARILAN TEBLİGAT,TİCARET SİCİLİNDEKİ ADRESE TEBLİGAT ÇIKARILMASITEBLİGATIN İADE EDİLMESİDAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu iple ilgili dosya mahallinden ...

Devamını Oku »

Satış talebinin bir kez yapılması, kural olarak haczin ayakta kalması

T.C. YARGITAY 23. HUKUK DAİRESİ E. 2013/4494 K. 2013/6522 T. 25.10.2013 • SIRA CETVELİNİN İPTALİ TALEBİ (Üst Sıraya Alınan Bankanın Hacizlerinin Düştüğü İddiası/Bankaca Zamanında Satış Talep Edildiği ve Avans Yatırıldığı - Satış Talebinin Bir Kez Yapılmasının Haczin Ayakta Kalması İçin Yeterli Olduğu/6100 S.K. Md.266'ya Aykırı Atanmış ve Aksine Görüş Beyan Eden Bilirkişi Raporunun Hükme Esas ...

Devamını Oku »